4 “tips” để viết lời nhắn ngoài giờ làm việc bằng Tiếng Anh