Khi nào bạn sử dụng động từ “play” với một môn thể thao?