_ YO TALK STATION

Blog học Tiếng Anh

05/05/2021
Các cách để gọi "friend" trong Tiếng Anh

Các cách khác nhau để gọi “friend” trong Tiếng Anh

Chúng ta đều biết rằng bất kì một ngôn ngữ nào cũng sẽ có rất nhiều từ có nghĩa giống nhau, […]