_ YO TALK STATION

Blog học Tiếng Anh

28/04/2021

Làm thế nào để đặt câu hỏi với “must” và “have to”

Giống như hầu hết các ngôn ngữ, tạo câu hỏi liên quan tới trách nhiệm và nghĩa vụ đôi khi là […]
27/09/2017

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (Tag Question)

Câu hỏi đuôi (Tag Question)là một dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng Anh và nhất là trong […]