_ YO TALK STATION

Blog học Tiếng Anh

24/05/2021
Thì hiện tại hoàn thành với "since", "for" và "just"

Thì hiện tại hoàn thành với “since”, “for” và “just”

Hãy cùng học thêm nhiều ngữ pháp thú vị trong tiếng Anh! Bài viết ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu […]